Referenser

 

Melicon arbetar med både stora globala företag men också med mindre företag som är specialister inom sitt enskilda område. Den gemensamma nämnaren har varit ökad säkerhet och effektivitet. Vår syn är att inget uppdrag är för stort och ingen kund är för liten.


Nedan följer några exempel på kunder vi arbetar med.

APM Terminals är en av världens ledande terminaloperatörer med verksamhet på nästa 200 platser i 61 länder.

Uddevalla Hamnterminal AB har arbetat med hamnverksamhet i över 100 år. Hamnen har som ambition att vara marknadsledande när det gäller bulk och konventionell hantering i stora tonnage.


Göteborg & Co har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad. Ägare till Göteborg & Co är Göteborgs Stadshus AB som är en del av Göteborgs Stad.


Continental är idag rankad som en av de fem främsta leverantörerna till fordonsindustrin över hela världen.


Norrköpings hamn är en fullservicehamn med hantering av en rad olika varuslag, främst skogs-, stål-, spannmåls-, energi- och petroleumprodukter, containers samt projektlaster från svenska industrier.


Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag, verksamt i Europa och Nordamerika.

Mimab är ett företag med lång samlad erfarenhet inom både industri och sjöfart. Tjänster erbjuds inom följande huvudområden: Terminal & Hamn, Sanering & Ytbehandling, Transport & Anläggning, Industri & Projekt

KAMCA Trading är ett Schweiziskt företag som handlar med och framställer energiprodukter. KAMCA har verksamhet över hela världen.


BRP är ett familjeföretag med inriktning på försäljning av diesel och villaolja samt transport av oljeprodukter med tankbil och tankfartyg. Under åren har fartygsflottan utvecklats till en av de mest moderna och innovativa på marknaden.

HallandsHamnar är fullservicehamnar med bred erfarenhet och kapacitet inom segmenten återvinning, sågat virke, containers, pappersmassa, bulk, RoRo, Biobränsle, Stål och plåt produkter, flytande bulk, textilmassa, bilar, projektlaster och skogsprodukter.

Melicon AB - Datavägen 16 - 436 32 Askim

info@melicon.se

+46 (0)31-288080

© Melicon AB 2017 All Rights Reserved