Rätt person på rätt plats och  med rätt kompetens

 

Man kan beskriva det som en brygga mellan AS IS och TO BE där Melicon levererar erfarenhet och kompetens i projekt eller i stadigvarande verksamhet. Kompetens med gedigen erfarenhet, tydligt ledarskap och personliga egenskaper som tillfälligt kan lyfta en organisation eller styra den mot en annan riktning.

Våra experter

 

Våra experter har alla erfarenhet från ledande befattningar nationellt som internationellt. Våra medarbetare är vana att arbeta uppdragsbaserat och har egenskaper som gör dem kapabla att snabbt sätta sig in i läget och förutsättningarna som råder ute hos den enskilda kunden.


Vi levererar trygga indivder med vana av att fatta beslut och leda verksamheten efter kundens behov och önskemål.

Vårt åtagande

 

Vi levererar experter med erfarenhet och djupt kunnande när det gäller:


  • Ledarskap och chefsskap
  • QHSSE
  • Kris och nödlägeshantering
  • Kontinuitetshantering och Resilience
  • Organisationsutveckling
  • Internationella uppdrag i komplexa miljöer
  • Affärsutveckling
  • Kommunikation och marknadsföring


Melicon AB - Datavägen 16 - 436 32 Askim

info@melicon.se

+46 (0)31-288080

© Melicon AB 2017 All Rights Reserved