Hög prestation när det behövs som mest


Melicon erbjuder företag och organisationer helhetslösningar runt säkerhet och effektivitet helt efter kundens behov och förutsättningar. Melicon finns där när det gäller verksamhetsanalyser runt logistisktflöden, produktivitet, kvalitet och effektivitet även om så önskas med arbetsmiljöaspekten inkluderad.

Melicon för helheten

Men vi gör mer än analysen, vi kan både driva eller stötta kunden i förbättringsarbetet mot ännu säkrare och effektivare verksamheter. Vi tror också på långsiktighet, där vi med rätt insatser vid rätt tidpunkter tillsammans lyfter kundens organisation till nya höjder.

Förutsättningar för förbättring

Melicon sätter därför alltid varje kunds förutsättningar som en grund innan ett förbättringsarbete påbörjas. Först när vi tillsammans med kunden har en gemensam bild av verkligheten kan förbättringen och riskreduceringen påbörjas. Avancerad enkelhet är ledordet för att få verksamhetsförbättringar applicerade i praktiken och således få ett varaktigt resultat.

Därför har vi den rätta taktiken

Melicon levererar helhetslösningar men inga hyllvärmare. Att arbeta med begreppet avancerad enkelhet är att kunna leverera tjänster och produkter som är verksamhetsnära och anpassade just efter den enskilda kundens behov. En helhetslösning är först bra när man beaktar att, varje bransch har sina egna förutsättningar, varje verksamhet är utformad på sitt eget sätt och varje kund har sina egna behov. Varje individ har dessutom sin egen mognadsprocess när det kommer till sitt kritiska tänkande.


Kvalitetsledning och säkerhet

Melicon stöttar företag i sitt kvalitetsarbete gällande att stödja eller implementera nya ledningssystem. Melicon genomför också revisioner och auditeringar med hög noggranhet vilket borgar för levande kvalitetsledning som fungerar i verksamheten.Melicon AB - Datavägen 16 - 436 32 Askim

info@melicon.se

+46 (0)31-288080

© Melicon AB 2017 All Rights Reserved