Effektiv och säker hantering på terminalen

Att maximera effektiviteten på en given yta ställer krav på designen. Melicon har stor erfarenhet av att designa logistikytor med flödet i fokus, för att säkerställa hög produktivitet och hög säkerhet inte minst från ett arbetsmiljöperspektiv. Melicon kan utveckla en optimerad lösning från grunden eller från en redan befintlig yta som är driftsatt. Melicon utför även second opinions på projekteringar som genomförs av en annan aktör där specifik detaljkunskap krävs för ett lyckat slutresultat.

Separering av människa och maskin

Genom separering av transportslag och människa mot maskin kan effektiviteten optimeras. God ordning och separering bidrar till säkra processer med få avvikelser och hög produktivitet.


Rätt placerad infrastruktur

Allt för ofta ser man när det fysiska flödet och projekteringen av infrastruktur inte gått hand i hand. Felplacerade belysningsmaster som stjäl lagringsutrymme, transformator-stationer som skapar flaskhalsar eller för trånga hanteringsfållor som skapar köer. Inom Melicon så pratar vi rätt placerad infrastruktur då vi anser att infrastrukturen skall stödja flödet och inte tvärt om.


Praktisk pragmatik

På Melicon finns mångårig erfarenhet av projektering och design av logistikflöden och ytor. Vi har också sett lösningar som gick genom projekteringsstadiet men som inte var mogna för verkligheten i form av väder, faktiska flöden och för hög risk för människor och miljö. Här kommer våra erfarenheter till pass då vi faktiskt vet vad som fungerar i verkligheten.

 

Melicon AB - Datavägen 16 - 436 32 Askim

info@melicon.se

+46 (0)31-288080

© Melicon AB 2017 All Rights Reserved