Vi riskreducerar genom avancerad enkelhetVi stöttar företag i alla lägen runt riskhantering och effektivitetsökningar. Vår roll är att inventera, åtgärda och systematiserat arbeta med människan i fokus. Vi kompetenssäkrar er personal för att öka säkerheten och produktiviteten.

Vi är er partner för helhetslösningar mot en säker och effektiv arbetsplats, alltid enligt era önskemål med ett verksamhetsnära perspektiv där individen och människan är i fokus.

 


 

Melicon AB - Datavägen 16 - 436 32 Askim

info@melicon.se

+46 (0)31-288080


© Melicon AB 2017 All Rights Reserved